Our project „Centre of industrial research, development and innovation of optical cables in OPTOKON Kable Co., Ltd., s.r.o“ is funded by European Union.

Pracoviště výzkumu, vývoje a inovace optických kabelů ve firmě OPTOKON Kable Co., Ltd., s.r.o.

ID projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009998

Cílem projektu je vybudování vlastního výzkumně vývojového pracoviště, určeného pro výzkum, vývoj a inovace různých konstrukcí optických kabelů ve společnosti OPTOKON Kable Co.,Ltd.,s.r.o.

V rámci projektu bude pořízeno strojní vybavení, které společně s nejmodernějšími poznatky vědy a techniky z oblasti optoelektroniky umožní vývoj nových a inovovaných typů optických kabelů.

Nedílnou součástí nově pořizovaného vybavení budou i technologie, určené pro testování a ověřování fyzikálních vlastností těchto nově vyvinutých optických kabelů.

Vlastní výzkumně vývojové pracoviště vybudované v rámci tohoto projektu, zajistí svojí činností trvalou  konkurenceschopnost a vysokou kvalitu pro všechny budoucí výrobky společnosti OPTOKON Kable Co., Ltd., s.r.o.

Projekt je financován za podpory EU.