PROJEKT: „Návrh nového systému měření a zpracování dat při zkoušení optických kabelů včetně softwarové aplikace“

BYL PODPOŘEN V ROCE 2024

VE VÝŠI 160 000,- Kč

 

OPTICKÉ VLÁKNOVÉ PRVKY S NOVÝMI STANDARDY OPTICKÝCH KONEKTORŮ PRO BEZPEČNOSTNĚ NÁROČNÉ APLIKACE 

Číslo projektu: FW06010161

Cílem projektu je 5 závazných výsledků. Dva prototypy měřících pracovišť PRO1 (Realizace měřícího 8 kanálové pracoviště), PRO2 (Realizace měřícího 16 kanálové pracoviště), PRO3 (Prototyp optického kabelu), PRO4 (Ruční tester TEST-SET) a ověřená technologie výroby optického kabelu (OVT - Výroba optického kabelu). Výsledky PRO1 a PRO2 jsou podpůrné výsledky pro měření vlastností optických kabelů pro dosažení výsledku PRO3 a OVT.

Hlavním cílem je výroba prototypu PRO3 a OVT, kde se jedná o nový typ optického kabelu určeného pro nové propojovací systémy určený pro použití v datových centrech. Unikátní vlastností optického kabelu spočívají v zcela ojedinělé minimalizaci rozměrů všech použitých součástí a z toho vyplývající maximální využití kapacity standardních datových rozvaděčů.

 

 

VÝVOJ OPTICKÝCH KABELŮ PRO POUŽITÍ VE SPECIÁLNÍCH APLIKACÍCH A V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH

Číslo projektu: TK05020031

Cílem projektu je realizace dvou prototypů optických kabelů (PRO1 a PRO2) a dvou ověřených technologií výroby pro tyto optické kabely (OVT1 a OVT2).

Výsledkem projektu jsou zcela nové konstrukce optických kabelů, které v současnosti nemají na trhu optických kabelů ekvivalent. První konstrukce optického kabelu (PRO1) je určena pro perimetrickou ochranu, kde kabel bude sloužit k diagnostice pohybu osob v okolí kabelu. Druhý typ datového kabelu (PRO2) je určen pro použití v náročných prostředí, kde jedna z aplikací je použití v jaderných elektráren v lokalitách se zvýšenou radiací a zachování funkčnosti při havarijních stavech.

Projekt umožní firmě OPTOKON Kable Co., s.r.o., rozšíření nabízených produktů a pracovišti ČVUT v Praze a ÚJV Řež, a. s. získání nových odborných znalostí.

Projekt

VYTVOŘENÍ VÝVOJOVÉHO PRACOVIŠTĚ PRO TESTOVÁNÍ POŽÁRNÍCH VLASTNOSTÍ KABELŮ. 

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0023847

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozšíření výzkumně inovační kapacity vybudováním vysoce odborného pracoviště pro ověřování vlastností různých typů nově vyvíjených optických kabelů při simulaci požárního zatížení (hoření).

Possibility of using the capacity of our development center

We offer the possibility of using the capacity of our development center for the needs of external interested parties from among manufacturers and sellers of optical cables. If you are interested in using this offer, do not hesitate to contact us at our address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Based on your specification, you will then receive a price and time offer.

 

Možnost využití kapacity našeho vývojového centra

Nabízíme možnost využití kapacity našeho vývojového centra, pro potřeby externích zájemců z řad výrobců a prodejců optických kabelů. V případě zájmu o využití této nabídky nás neváhejte kontaktovat na naší adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Na základě Vaší specifikace Vám bude následně zpracována cenová a termínová nabídka.