OPTICKÉ VLÁKNOVÉ PRVKY S NOVÝMI STANDARDY OPTICKÝCH KONEKTORŮ PRO BEZPEČNOSTNĚ NÁROČNÉ APLIKACE 

Číslo projektu: FW06010161

Cílem projektu je 5 závazných výsledků. Dva prototypy měřících pracovišť PRO1 (Realizace měřícího 8 kanálové pracoviště), PRO2 (Realizace měřícího 16 kanálové pracoviště), PRO3 (Prototyp optického kabelu), PRO4 (Ruční tester TEST-SET) a ověřená technologie výroby optického kabelu (OVT - Výroba optického kabelu). Výsledky PRO1 a PRO2 jsou podpůrné výsledky pro měření vlastností optických kabelů pro dosažení výsledku PRO3 a OVT.

Hlavním cílem je výroba prototypu PRO3 a OVT, kde se jedná o nový typ optického kabelu určeného pro nové propojovací systémy určený pro použití v datových centrech. Unikátní vlastností optického kabelu spočívají v zcela ojedinělé minimalizaci rozměrů všech použitých součástí a z toho vyplývající maximální využití kapacity standardních datových rozvaděčů.

 

 

VÝVOJ OPTICKÝCH KABELŮ PRO POUŽITÍ VE SPECIÁLNÍCH APLIKACÍCH A V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH

Číslo projektu: TK05020031

Cílem projektu je realizace dvou prototypů optických kabelů (PRO1 a PRO2) a dvou ověřených technologií výroby pro tyto optické kabely (OVT1 a OVT2).

Výsledkem projektu jsou zcela nové konstrukce optických kabelů, které v současnosti nemají na trhu optických kabelů ekvivalent. První konstrukce optického kabelu (PRO1) je určena pro perimetrickou ochranu, kde kabel bude sloužit k diagnostice pohybu osob v okolí kabelu. Druhý typ datového kabelu (PRO2) je určen pro použití v náročných prostředí, kde jedna z aplikací je použití v jaderných elektráren v lokalitách se zvýšenou radiací a zachování funkčnosti při havarijních stavech.

Projekt umožní firmě OPTOKON Kable Co., s.r.o., rozšíření nabízených produktů a pracovišti ČVUT v Praze a ÚJV Řež, a. s. získání nových odborných znalostí.

Projekt

VYTVOŘENÍ VÝVOJOVÉHO PRACOVIŠTĚ PRO TESTOVÁNÍ POŽÁRNÍCH VLASTNOSTÍ KABELŮ. 

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0023847

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozšíření výzkumně inovační kapacity vybudováním vysoce odborného pracoviště pro ověřování vlastností různých typů nově vyvíjených optických kabelů při simulaci požárního zatížení (hoření).

Possibility of using the capacity of our development center

We offer the possibility of using the capacity of our development center for the needs of external interested parties from among manufacturers and sellers of optical cables. If you are interested in using this offer, do not hesitate to contact us at our address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Based on your specification, you will then receive a price and time offer.

 

Možnost využití kapacity našeho vývojového centra

Nabízíme možnost využití kapacity našeho vývojového centra, pro potřeby externích zájemců z řad výrobců a prodejců optických kabelů. V případě zájmu o využití této nabídky nás neváhejte kontaktovat na naší adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Na základě Vaší specifikace Vám bude následně zpracována cenová a termínová nabídka.

Pracoviště výzkumu, vývoje a inovace optických kabelů ve firmě OPTOKON Kable Co., Ltd., s.r.o.

ID projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009998

Cílem projektu je vybudování vlastního výzkumně vývojového pracoviště, určeného pro výzkum, vývoj a inovace různých konstrukcí optických kabelů ve společnosti OPTOKON Kable Co.,Ltd.,s.r.o.

V rámci projektu bude pořízeno strojní vybavení, které společně s nejmodernějšími poznatky vědy a techniky z oblasti optoelektroniky umožní vývoj nových a inovovaných typů optických kabelů.

Nedílnou součástí nově pořizovaného vybavení budou i technologie, určené pro testování a ověřování fyzikálních vlastností těchto nově vyvinutých optických kabelů.

Vlastní výzkumně vývojové pracoviště vybudované v rámci tohoto projektu, zajistí svojí činností trvalou  konkurenceschopnost a vysokou kvalitu pro všechny budoucí výrobky společnosti OPTOKON Kable Co., Ltd., s.r.o.

Projekt je financován za podpory EU.

The aim of the project is to create its own research and development center of research, development and innovation of optical cables in the company OPTOKON Kable Co., Ltd. s.r.o. and its basic technological equipment.

The main focus of the project is the purchase and installation of new technologies that will enable development of new optical cabels designs, as well as the complete testing of the physical properties of these newly developed and upgraded optical cables designs.

The main reason for the implementation of this project is to meet all the market demands resulting from the fact that optical fibers in different cable designs are now widely used in a variety of human activities.

As a result there is a virtually constant need to develop new or modify existing optical cabels designs with emphasis on high quality and utility value, which can not be ensured without a proper development process and subsequent testing in different marginal situations and conditions.

Thanks to the successful implementation of this project, OPTOKON Kable Co., Ltd., s.r.o. offers not only a quality products, but also participation in projects concerning new directions of optical cables usage.