Research and development center for innovation of optical cables

Pracoviště výzkumu, vývoje a inovace optických kabelů ve firmě OPTOKON Kable Co., Ltd., s.r.o.

ID projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009998

Cílem projektu je vybudování vlastního výzkumně vývojového pracoviště, určeného pro výzkum, vývoj a inovace různých konstrukcí optických kabelů ve společnosti OPTOKON Kable Co.,Ltd.,s.r.o.

V rámci projektu bude pořízeno strojní vybavení, které společně s nejmodernějšími poznatky vědy a techniky z oblasti optoelektroniky umožní vývoj nových a inovovaných typů optických kabelů.

Nedílnou součástí nově pořizovaného vybavení budou i technologie, určené pro testování a ověřování fyzikálních vlastností těchto nově vyvinutých optických kabelů.

Vlastní výzkumně vývojové pracoviště vybudované v rámci tohoto projektu, zajistí svojí činností trvalou  konkurenceschopnost a vysokou kvalitu pro všechny budoucí výrobky společnosti OPTOKON Kable Co., Ltd., s.r.o.

Projekt je financován za podpory EU.

The aim of the project is to create its own research and development center of research, development and innovation of optical cables in the company OPTOKON Kable Co., Ltd. s.r.o. and its basic technological equipment.

The main focus of the project is the purchase and installation of new technologies that will enable development of new optical cabels designs, as well as the complete testing of the physical properties of these newly developed and upgraded optical cables designs.

The main reason for the implementation of this project is to meet all the market demands resulting from the fact that optical fibers in different cable designs are now widely used in a variety of human activities.

As a result there is a virtually constant need to develop new or modify existing optical cabels designs with emphasis on high quality and utility value, which can not be ensured without a proper development process and subsequent testing in different marginal situations and conditions.

Thanks to the successful implementation of this project, OPTOKON Kable Co., Ltd., s.r.o. offers not only a quality products, but also participation in projects concerning new directions of optical cables usage.