VYTVOŘENÍ VÝVOJOVÉHO PRACOVIŠTĚ PRO TESTOVÁNÍ POŽÁRNÍCH VLASTNOSTÍ KABELŮ.

Projekt

VYTVOŘENÍ VÝVOJOVÉHO PRACOVIŠTĚ PRO TESTOVÁNÍ POŽÁRNÍCH VLASTNOSTÍ KABELŮ. 

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0023847

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozšíření výzkumně inovační kapacity vybudováním vysoce odborného pracoviště pro ověřování vlastností různých typů nově vyvíjených optických kabelů při simulaci požárního zatížení (hoření).